You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
CIT-

2021-7-6 · Lanxuan Tong, Jian Cao, Qing Qi, Shiyou Qian: AIMS: A Predictive Web API Invocation Behavior Monitoring System [C]//The 26th IEEE International Conference on Web Services (ICWS 2019), Milan, Italy, July 8-13, 2019: 373-382

___

2010-9-29 · .,,,,,., . . 2016 . 34. Acute hepatotoxicity induced by quetiapine fumarate in larval zebrafish. jinfeng liang,wangdong jin, haibin wei, hongwen li, fei jia …

_

2020-3-2 · [11] Hui Yin, Kideok D. Kwon, Jin-Yong Lee, Yi Shen, Huaiyan Zhao, Xiaoming Wang, Fan Liu, Jing Zhang, Xionghan Feng*. Distinct effects of Al 3+ doping on the structure and properties of hexagonal turbostratic birnessite: A comparison with Fe 3+ doping.

2019-7-13 · :::196501,、、。、1987,;1992;1995 …

Crusher Haiyan Tong Hui In Peru

2021-5-7 · Avery dennison ris peru sac¦cinta tinta para impresion largo 450mt¦ baldor electric co ¦bingo lotto tong hui dimensiones29¦ haiyan weishi import expor¦pernos sev a325 para asegurar y. Concasseur De Pierre Au Bangladesh.

--

2019-2-14 · Tong Wang, Man-Qiang Liu &Hui-Xin Li* oculation of phosphate-solubilizing bacteria Bacillus thuringiensis B1 increases available phosphorus and growth of peanut in acidic soil. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil & Plant Science, 2014, 64:252-259

Hui Cai, Dongde Tong, Yaping Wang*, Xiaoping Song and Bingjun Ding, "Reactive synthesis of porous Cu3Si compound," J Alloy Compd, 2011, 509(5): 1672-1676 53. Hui Cai, Yaping Wang*, Xiaoping Song and Bingjun Ding, "Phase composition, microstructure and thermal diffusivity of Cu/Si composites sintering temperature dependence," Adv Mater Res, 2011, 275:200-203 54.

Xinhe Bao-

2020-6-22 · 3. Qiang Fu, WeiXue Li, Yunxi Yao, Hongyan Liu, HaiYan Su, Ding Ma, XiangKui Gu,Limin Chen, Zhen Wang, Hui Zhang, Bing Wang, Xinhe Bao* Interface-Confined Ferrous Centers for Catalytic Oxidation Science, 328(2010)1141-1144 2. Dehui Deng, Xiulian

Hui Ge, Xiao-Dong Wen, Manuel A Ramos, Russell R. Chianelli, Shanmin Wang, Jianguo Wang, Zhangfeng Qin, Zhanjun Lyu, and Xuekuan Li. Carbonization of Ethylenediamine Coimpregnated CoMo/Al2O3 Catalysts Sulfided by Organic Sulfiding Agent, ACS Catal. 4, 2556 (2014).

2017-9-5 · 6. Yifeng Wang, Haiyan Lin, Xiaohong Tong, Yuxuan Hou, Yuxiao Chang, Jian Zhang *, DNA demethylation activates genes in seed maternal integument development in rice ( Oryza sativa L.), Plant Physiology and Biochemistry, 2017, 120: 169-178 7.

Faculty-()

2021-9-6 · Lecturer: Cao Haiyan, Cao Xu, Li Jie, Wang Shuang Translation and Interpreting Studies Professor: Jiang Xin, Jiang Yi, Li Xiuying, Liu Aiyun, Yu Fengjun Associate Professor: Guan Xiaowei, Han Qian, Liu Jing, Ma Ruixue, Meng Qingrong, Tao Yuan, Zhang Rui

2019-5-6 · 1 . Na Ling, Stephen Forsythe, Qingping Wu*, Yu Ding, Jumei Zhang, Haiyan Zeng sights into biofilm formation and control strategies in the food industry of Cronobacter sakazakii.Enginerring, 2020, 6( 4):393-405. 2 . Na Ling, Chengsi Li, Jumei Zhang, Qingping Wu*, Haiyan Zeng, Wenjing He, Yingwang Ye, Juan Wang, Yu Ding, Moutong Chen, Liang Xue, Qinghua Ye, Weipeng Guo.

——Shengxiang YU—— ...

HaiYan Bi, YuanTong Hou, XiuRen Zhou, ShengXiang Yu*. Impatiens pingxiangensis (Balsaminaceae), a new species from the limestone areas in Guangxi, China. Nordic Journal of Botany . 2010. 28: 1-5.

Company_About Us__Haiyan Huitong Intelligent Furniture …

Haiyan Huitong Intelligent Furniture Co.,Ltd. is established in Dec.2002, and located in tongyuan industrial park, tongyuan town, haiyan county, zhejiang province, where is closed to Shanghai-Hangzhou highway. The condition of traffic is very conveniently, it''s only takes one hour by car to Shanghai or Hangzhou. The factory occupies 70,000 ...

Hui Ge, Xiao-Dong Wen, Manuel A Ramos, Russell R. Chianelli, Shanmin Wang, Jianguo Wang, Zhangfeng Qin, Zhanjun Lyu, and Xuekuan Li. Carbonization of Ethylenediamine Coimpregnated CoMo/Al2O3 Catalysts Sulfided by Organic Sulfiding Agent, ACS Catal. 4, 2556 (2014).

-

[37] Dehui Tong, Shuojin Ren, Yunqiang Lia, Zhijian Wanga, Haiyan Zhang, Zhi Wang*, Jianxin Wang. Performance and emissions of gasoline Homogeneous Charge Induced Ignition (HCII) by diesel through whole operating range on a heavy-duty multi-cylinder engine.